Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku uczestniczył w spotkaniu z uczniami klas maturalnych IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Gdańsku przedstawiając ofertę rekrutacyjną Służby Więziennej.

Matura i co dalej?

Tegoroczni absolwenci 26 kwietnia br. kończą edukację na poziomie średnim i będą musieli zdecydować w jakim kierunku zawodowym zmierzać. Kadra dydaktyczna gdańskiego liceum zorganizowała maturzystom spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z żołnierzami, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Izby Celno-Skarbowej przedstawili ofertę rekrutacyjną swoich formacji. Takie spotkanie było dobrą okazją do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących służby w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Stoisko promocyjne

Uczniowie klas mundurowych wysłuchali krótkiej prezentacji każdej z sześciu zaproszonym służb, aby następnie przy stanowiskach promocyjnych zagłębić się w szczegóły procesu rekrutacji oraz specyfiki pracy. Maturzyści chętnie zapoznali się z ofertą przedstawioną przez Areszt Śledczy w Gdańsku. Uczniowie na stanowisku promocyjnym otrzymali ulotki, zapoznali się z procesem rekrutacji usłyszeli odpowiedzi na pytania dotyczące codziennej służby funkcjonariuszy. Dodatkowo zainteresowani kontynuacją nauki i pogłębianiem swojej wiedzy zapoznani zostali z ofertą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

OFERTY PRACY

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej