Przebudowa systemu kontroli dostępu przy stanowisku dowodzenia Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku-Przeróbce Aresztu Śledczego w Gdańsku.

16 grudnia 2022 r. zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie systemu kontroli dostępu przy stanowisku dowodzenia Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku-Przeróbce, Aresztu Śledczego w Gdańsku.

 

W ramach aktywizacji zawodowej skazanych odbywających karę pozbawienia wolności do realizacji prac związanych z inwestycją zatrudniono odpłatnie osadzonego, który wykonywał prace instalacyjne. Nowo zainstalowany system kontroli dostępu wykonano zgodnie ze standardami określonymi w wytycznych nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określania standardów systemów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

 

Wartość zadania wyniosła 120 000,00 zł i w całości była finansowana z państwowego funduszu celowego środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej