Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wsparli finansowo dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gdańsku.

Apel o pomoc

Okres przedświąteczny to czas, gdy większość z nas czyni przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Jednym z takim przygotowań są prezenty, na które oczekują w szczególności dzieci. Podopieczni przebywający w Domu Dziecka będą w pełni mogli przygotować się do nadchodzących świąt i oczekiwać podarunków, dzięki mundurowym, którzy odpowiedzieli na ich apel. Związkowcy przekazali środki finansowe dzieciom, aby mogły poczuć magię świąt i spędzić je w jak najlepszych warunkach.

Dom Dziecka pod Azaliami

Dom Dziecka pod Azaliami w Gdańsku stara się tworzyć warunki dzieciom, tak aby poczuły ciepło domowego ogniska. Organem prowadzącym jest Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”. Fundacja prowadzi kilka domów dziecka, w których przebywa po 14 dzieci. Ponadto, prowadzi ogniska wychowawcze i mieszkania wspomagane skierowane dla młodzieży wchodzących w okres dorosłości. Fundacja utrzymuje się m. in. z darowizn, zbiórek i dotacji, które wspomagają bezpieczny rozwój i utrzymanie dzieci.  

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Natalia Niema-Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej