Kilkudziesięciu osadzonych rozpocznie pracę na rzecz Port Gdańsk – Eksploatacja, gdzie będą wykonywali prace pomocnicze i porządkowe oraz prace przy rozładunku węgla.

28 listopada 2022 r. płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy wraz z płk. Arturem Królem, Dyrektorem Aresztu Śledczego w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu z Pawłem Nowakiem, Prezesem Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w Gdańsku.

Realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów”

Podczas spotkania zostały omówione warunki umowy o odpłatne zatrudnienie skazanych. Na mocy omawianej umowy do pracy odpłatnej skierowanych może zostać do 24 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku-Przeróbce. Osadzeni wykonywać będą prace fizyczne na rzecz Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A., portowej Spółki operatorskiej świadczącej usługi w zakresie przeładunków towaru w obrocie międzynarodowym, pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statki, barki), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony). Obsługiwane będą takie towary jak węgiel i koks, stal i wyroby stalowe, złom, konstrukcje, maszyny, samochody, nawozy oraz wiele innych.

Praca jako jeden z najważniejszych środków oddziaływania na osadzonych w procesie resocjalizacji

Praca obok nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, środków terapeutycznych jest ważnym narzędziem przywracania skazanego do społeczeństwa. Możliwość podjęcia pracy daje skazanemu nie tylko szansę na bezpłatne przyuczenie do zawodu, zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, ale również daje możliwość pozyskania środków finansowych na spłatę ciążących na nich zobowiązań finansowych lub wsparcie rodziny.

 

Tekst/zdjęcia: mjr Sławomir Goszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej