5 kwietnia br. odbyło się kolejne robocze spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z Sędzią Przewodniczącą VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, Kuratorem Okręgowym oraz przedstawicielami Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

Spotkanie

W świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Gdańsku zebrali się SSO Magdalena Kierszka – Przewodnicząca VI Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz Beatą Puzdrowską – Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i kuratorami sądowymi działającymi w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądach Rejonowych Okręgu Gdańskiego oraz ppłk Marek Rogoziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku wraz funkcjonariuszami.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zagadnień związanych ze współpracą Służby Więziennej z kuratorami sądowymi w szczególności związaną ze sporządzaniem wywiadów środowiskowych i wprowadzeniem nowej funkcjonalności Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności w postaci modułu PSORR.

Współpraca

Na wstępie ppłk Marek Rogoziński podziękował Magdalenie Kierszce i Beacie Puzdrowskiej za dotychczasową bardzo dobrą współpracę jednostkami penitencjarnymi. W szczególności zwrócił uwagę na systematyczną współpracę z kuratorami sądowymi przy sporządzaniu wywiadów środowiskowych co ma niebagatelny wpływ na wydawanie przez Komisje Penitencjarne zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Kolejnym elementem spotkania było zaznajomienie zebranych z nowym modułem Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności dotyczącym szacowania względem osób pozbawionych wolności ryzyka ponownego popełnienia przez te osoby przestępstwa. Pogłębiony System Oceny Ryzyka Recydywy (PSORR) został przedstawiony przez parę trenerską złożoną przez psychologa oraz wychowawcy.

Spotkanie przebiegało bardzo merytorycznie i zakończyło się konkretnymi ustaleniami niezbędnymi do wypełniania codziennych obowiązków służbowych.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej