Płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdański wziął udział w uroczystych obchodach upamiętnienia pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof, które odbyły się 2 września br.

Upamiętnienie historii

Upamiętnienie 83. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof rozpoczęło się od odegrania Hymnu Państwowego. Uczestnicy wysłuchali przemówień wielu osób, w tym wspomnień byłego więźnia KL Stutthof. Na zakończenie uroczystości zaproszeni gości złożyli kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz odsłuchali Pieśni Obozowej.

Pierwsze dni działania obozu

Dzień po wybuchu II Wojny Światowej do obozu wówczas jeszcze pracy zostały skierowane transporty z przedstawicielami duchowieństwa, nauczycieli, członków Związku Zachodniego oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej, przedstawicieli polskich stronnictw i partii politycznych, urzędników oraz zaangażowanych w działania na rzecz polskości na terenie Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza Gdańskiego, łącznie około 150 osób. Wielu z nich zginęło podczas dwóch egzekucji 11 stycznia i 22 marca 1940 r. Do obozu kierowano również osoby osadzone w więzieniu przy ul. Kurkowej. W pierwszych dniach wojny z pośród 4500 zatrzymanych, do aresztu zostało przewiezionych 800 osób, część z nich trafiła do obozu pracy w Stutthofie, późniejszego obozu koncentracyjnego.

Wymiar resocjalizacyjny historii

Przygotowania do uroczystych obchodów rozpoczęły się na kilka dni przed 2 września br. Wzięli w nich udział osadzeni, którzy w ramach pracy społecznej porządkowali teren Muzeum Stutthof w Sztutowie. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku – Przeróbce mieli możliwość obejrzenia miejsca, w którym w latach 1939 – 1945 funkcjonował niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny. Prace gospodarcze na terenie Muzeum i poznanie historii lokalnej to aspekty, które warto łączyć, aby wzbudzać refleksje i motywować pamięć o poległych.

 

Tekst: ppor. Natalia Niema-Nowak

Zdjęcia: mjr Marek Stuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej