W dniu 10.04.2024r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Akademickie Inicjatywy na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec- Grójec.

Wydarzenie to miało na celu zachęcenie do kontynuowania nauki w uczelniach wyższych oraz doradztwo zawodowe. Oferty skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów, stojących przed wyborem ścieżki zawodowej.
 

Funkcjonariusze zapoznawali młodzież z lokalnych szkół średnich z zasadami postępowania rekrutacyjnego w Służbie Więziennej, charakterystyką zawodu i specyfiką każdego z pionów służby. Młodzież zapoznana została z wymaganiami i predyspozycjami, jakie powinien posiadać kandydat na funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Służba Więzienna to formacja, która zapewnia szeroką ścieżkę rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, posiadająca bogatą ofertę szkoleniową, dająca możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.

opracowała: szer, Szymańska Paulina

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej