Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna organizowana przez Służbę Więzienną pn.: „Bezpieczni w służbie i w pracy czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów”.

Areszt Śledczy w Grójcu zorganiozował w dniu 15 listopada 2017 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grójcu szkolenie dla kuratorów zawodowych oraz pracowników socjalnych z zakresu technik obrony przed agresją. Zajęcia praktyczne z samoobrony przeprowadzili funkcjonariusze specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Uczestnicy szkolenia poznali techniki oraz metody obrony w postaci chwytów i rzutów mających zastosowanie obronne w różnych konkretnych sytuacjach. Ćwiczenia dotyczyły również odparcia ataku w przypadku uzbrojonego napastnika. Elementem zajęć było, także przedstawienie sposobów projektowania bezpiecznego miejsca pracy, co powinno być standardem w zawodach narażonych na agresję petentów.

Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim okresie czasu zajmuje się trudnymi podopiecznym. Większość osób przebywająca w warunkach izolacji penitencjarnej to osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mające poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. W zakładach karnych i aresztach śledczych zostają poddawani trudnemu i żmudnemu procesowi resocjalizacji przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Kadra więzienna na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. A wiedzą i doświadczeniem warto się dzielić.

W związku z coraz częstszymi przypadkami eskalacji agresywnych zachowań w stosunku do urzędników państwowych Służba Więzienna postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami oraz metodami działania z przedstawicielami zawodów, które są również narażone na agresję ze strony petenta. Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej m. in.: miejsko – gminnych ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, kuratorów zawodowych oraz pracowników socjalnych.

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem podczas przeprowadzonego szkolenia, a nawet wyrazili chęć udziału w przypadku kolejnych edycji kampanii.

 

Tekst i zdjęcia: por. Marta Karas - Matysiak

Więcej informacji na stronie: http://www.sw.gov.pl/bezpieczniwsluzbie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej