4 października to Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt, który w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie obchodzony jest codziennie.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie istnieje jedyne takie miejsce wśród jednostek penitencjarnych w Polsce, w którym dobro zwierząt jest wyjątkowo pielęgnowane. Historia tego miejsca rozpoczęła się w dniu 1 października 2015 r., kiedy odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Rehabilitacji Zwierząt gospodarskich i domowych działające w ramach projektu „Socjalizacja i Resocjalizacja Razem”. Od tego czasu budynki gospodarcze oraz teren centrum systematycznie remontowano i budowano w celu zapewnienia miejsc przybywającym podopiecznym. Najważniejszym zadaniem przedsięwzięcia jest właściwa opieka i udzielenie niezbędnej pomoc zwierzętom, których los nie oszczędzał i niejednokrotnie postawił je na drodze niewłaściwym, okrutnym ludziom. „Bracia mniejsi”, przebywający w Stawiszynie to najczęściej ofiary ludzkiej bezduszności i nieodpowiedzialności, które dzięki interwencji miłośników zwierząt znalazły spokojny i ciepły kąt. Nadzór nad centrum osobiście sprawuje Honorowy Komendant Straży dla Zwierząt – Pan Mateusz Janda.

Jednym z założeń powstałej inicjatywy jest także wszechstronne oddziaływanie na osadzonych m. in. poprzez wykonywanie nieodpłatnej pracy w postaci opieki nad zwierzętami. Dzięki codziennym kontaktom z żywymi stworzeniami osadzeni uczą się empatii i poczucia odpowiedzialności, a także wyrabiają stały nawyk pracy. Wykonywanie prostych czynności takich jak karmienie, pielęgnacja czy sprzątanie pomieszczeń przeznaczonych dla podopiecznych centrum, kształtuje w skazanych umiejętności prospołeczne, co przyczynia się do prawidłowej readaptacji w ich powrocie do społeczeństwa po zwolnieniu.

Obecnie w Centrum Rehabilitacji Zwierząt w Stawiszynie przebywa: 7 koni, 2 kucyki, 2 lamy, 2 strusie, 2 świnki wietnamskie, 1 byk, 4 kozy, 4 psy oraz około 20 sztuk drobiu domowego. W dniu 5 września 2017 r. na świat przyszedł źrebak.

 

Tekst: por. Marta Karas - Matysiak

Zdjęcia: por. Marta Karas - Matysiak, szer. Dagmara Janus - Leśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej