Akcje zbierania plastikowych nakrętek to nie tylko przejaw dbania o ekologię. To również jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. Nasi funkcjonariusze chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia.

Korkowa akcja

Zbieranie plastikowych nakrętek jest jedną z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych. W grójeckiej jednostce penitencjarnej ta forma pomocy jest organizowana zarówno wśród funkcjonariuszy, jak również osadzonych. Tzw. „akcja korkowa” trwa już od kilku lat, zmienia się tylko jej cel i miejsce przekazania. Tym razem zasililiśmy korkomat, który znajduje się na terenie Grójca, a stamtąd pomoc trafi już do najbardziej potrzebujących.

 

Ekologia

W firmach recyklingowych korki są przetwarzane na surowiec wtórny, z którego w następnej kolejności produkowane są doniczki, łopaty czy wiadra. Przedmiotów tych nie da się zrobić z tego samego tworzywa, z którego są wykonane same butelki. Dzięki temu nakrętki zyskują „drugie życie” jako narzędzia, które my później możemy ponownie wykorzystać, a nasza planeta jest zdecydowanie bardziej czysta: nie generujemy tak wiele odpadów, które później zalegają na wysypiskach.

 

Pomaganie

Nauka bezinteresownej pomocy, wzmacnianie empatii, kształtowanie szacunku do innych oraz szacunku do najbliższego otoczenia zmienia osadzonych oraz sprzyja przywróceniu ich do społeczeństwa. Dlatego też funkcjonariusze Służby Więziennej zachęcają osadzonych do włączania się w akcje pomocowe. Zawsze i w każdej społeczności znajdują się osoby potrzebujące pomocy – i to przekonanie powinno towarzyszyć każdemu człowiekowi bez względu na miejsce zamieszkania, wyznanie czy stan posiadania.

 

Resocjalizacja

Nasi funkcjonariusze na szczęście o tym wiedzą i przekazują te informacje osadzonym, którzy czynią podobnie. Dzięki temu zwiększa się świadomość ekologiczna, a cały ten proces wzmacnia oddziaływania resocjalizacyjne, które mają wpływ na kształtowanie właściwych postaw.

 

Opracowanie: ppor. B. Muszyński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej