Zaledwie miesiąc od rozpoczęcia pracy przez osadzonych w Piekarni Kazana, odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie z kierownictwem Piekarni, dotyczące rozszerzenia współpracy.

W połowie lipca 2018 pracę w Piekarni Kazana na terenie gminy Grabów nad Pilicą, rozpoczęła pierwsza grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Był to pilotażowy projekt realizowany przez kontrahenta, który już w pierwszych dniach pokazał, że pracownicy „zza krat” są zdyscyplinowani, pracowici, zaangażowani i chętni do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Piekarnia Kazana, będąca liderem w produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarniczych na rynku lokalnym, dążąc do ciągłego rozwoju i utrzymania wysokiego standardu, stale potrzebuje nowych pracowników. Dzięki Programowi Praca dla Więźniów, możliwe było skierowanie do zatrudnienia w Piekarni kolejnej grupy skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie, którzy rozpoczęli pracę 3.09.2018 r. Podczas spotkania omówione zostały kolejne przedsięwzięcia, mające na celu rozwijanie relacji partnerskich i skierowanie do pracy przy produkcji pieczywa następnej grupy osadzonych, którzy docelowo będą mogli pracować w pełnym systemie zmianowym. Dzięki podpisanej umowie o współpracy z Piekarnią Kazana, systematycznie wzrasta powszechność zatrudnienia skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Dzięki temu osadzeni otrzymują szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu, mają możliwość regulowania swoich zobowiązań finansowych, spłaty alimentów, wspierania finansowo swoich rodzin. Praca jako jeden z ważniejszych środków oddziaływań w resocjalizacji osób pozbawionych wolności, umożliwia również skazanym nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, jednocześnie niwelując skutki wykluczenia przez izolację oraz sprzyja społecznej readaptacji osadzonych. Uczy skazanych systematyczności, punktualności, samodyscypliny oraz poprawia poczucie własnej wartości. Praca skazanych również dla przedsiębiorców przynosi wymierne korzyści. Kontrahenci m.in. nie mają obowiązku zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, podmiot zatrudniający ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Szczegóły Programu „Praca dla Więźniów” pod adresem: https://www.sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow

Tekst i zdjęcia: kpr. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej