Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu po raz kolejny reprezentowali Służbę Więzienną podczas kampanii społecznej „Raz, dwa, trzy … zginiesz TY!”

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wraz z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie od wielu lat realizują kampanię edukacyjno - informacyjną skierowaną do przyszłych i początkujących kierowców, ale również piratów drogowych, którzy zbieranie punktów karnych traktują jako hobby. W zajęciach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego biorą również osoby, które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków. Celem głównym zajęć jest uświadomienie ludziom konsekwencji brawury za kierownicą oraz tragicznych skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub innych substancji zmieniających świadomość.

 

W świetle statystyk polskie drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Jako kraj zajmujemy dalekie miejsce w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków w przeliczeniu na milion mieszkańców. Każdego roku dochodzi do ponad 30 tysięcy wypadków, w których ginie około 2,5 tys. osób. Sprawcami większości zdarzeń drogowych są osoby prowadzące pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz nieprzestrzegający przepisów ruchu drogowego.

 

Najważniejszym punktem kampanii jest świadectwo osób skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. „Spowiedź drogowego zabójcy” - osoby skazanej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub skazanej za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jest przestrogą dla podążających jego śladem, czyli naruszających przepisy ruchu drogowego. Osadzony, odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Grójcu dzielił się przed uczestnikami szkolenia własnymi doświadczeniami dotyczącymi negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Był żywym dowodem na to, że łączenie alkoholu bądź narkotyków z kierowaniem samochodem może natychmiast prowadzić do pozbawienia wolności. Jego obecność na szkoleniu i bezpośredni przekaz uzmysławia zebranym „cienką granicę bezpieczeństwa”. Mocne, bo osobiste wyznania więźniów dobitnie przemawiają do wyobraźni uczestników zajęć, wywołując refleksję odnośnie realnej możliwości znalezienia się w warunkach izolacji więziennej. Dotychczasowa forma zajęć w postaci spotkań z uczestnikami kursów reedukacyjnych w siedzibie WORD w Warszawie, została zastąpiona spotkaniami on-line. Jedno z nich miało miejsce w dniu dzisiejszym z udziałem skazanego odbywającego karę w tutejszej jednostce. Korzystając z dostępnych narzędzi w postaci komunikatorów internetowych, Służba Więzienna nie zaprzestaje prowadzenia działalności prewencyjnej.

 

Opracowanie:

ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej