Zajęcia kulturalno-oświatowe w bibliotece.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce im. Księdza Marcelego Ciemniewskiego. W trakcie zajęć osadzeni nie tylko mieli możliwość zapoznania się z księgozbiorem, ale również z  funkcjonowaniem biblioteki, oraz z aktualnymi nowoczesnymi możliwościami wypożyczania książek. Wysłuchali na ten temat ciekawego wykładu, który poprowadziła Pani Dyrektor Biblioteki. 

Organizacja czasu wolnego poprzez czytanie książek, w czasie pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej jest bardzo istotna z punktu widzenia resocjalizacji. Kontakt z literaturą jest swoistą motywacją do zmiany postępowania wśród osób pozbawionych wolności. Jest z pewnością szansą na rozwój osobisty, rozwija kreatywność, wyobraźnię, pomaga w ćwiczeniu pamięci, oraz pozytywnie wpływa na koncentrację.  

 

opracowanie ppor. Konrad Tkaczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej