W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyła się wystawa pt. "Kobiety w Auschwitz".

Tematem przewodnim tegorocznej wystawy były kobiety osadzone w obozie koncetracyjnym w Oświęcimiu. Wystawa przybliżyła skazanym m.in. sposób selekcji, postępowanie z kobietami i dziećmi, a także tworzenie się grup konspiracyjnych z udziałem kobiet. Pamięć o naszych rodakach, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych powinna być ukazywana i utrzymywana w pamięci każdego Polaka. Niezmiernie ważne jest kultywowanie pamięci osadzonych tam Polaków i szerzenie tej wiedzy wśród osadzonych w zakładach karnych.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych zaprezentowano skazanym wystawę, która ukazała im historię, a także okrutne fakty dotyczące egzystencji kobiet i dzieci w obozie. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony oglądających. Zmuszała również do refleksji nad okrucieństwem nazistów i tragicznym losem ich ofiar.

 

Tekst: mł. chor. Bartosz Muszyński

Zdjęcia: mł. chor. Daniel Zagórski, mł. chor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej