17 sierpnia br., odbyła się odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciechem Szczudło.

Podczas odprawy, z udziałem kierownictwa jednostki Dyrektor Okręgowy na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce powołał Rozkazem Personalnym na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce mjr. Mirosława Bajko.

Przebieg służby

Nowy Zastępca Dyrektora jest wieloletnim penitencjarzystą naszej jednostki. Swoją służbę rozpoczął 1 maja 2002r., na stanowisku strażnika działu ochrony. Z dniem 1 maja 2007r., został przeniesiony do działu penitencjarnego na stanowisko młodszego wychowawcy gdzie przez 15 lat pełnił służbę jako wychowawca.

Studia wyższe ukończył w 2006 roku w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zyskując tytuł zawodowego magistra. Posiada również ukończone studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi” w Akademii Nauk Społecznych w Lublinie.

Kolejno 19 maja 2010r., ukończył szkolenie zawodowe na I stopień oficera Służby Więziennej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Z dniem 15 września 2022r., został powołany na stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego.

Po 21 latach sumiennej i wzorowej służby został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce. Ten dzień zdecydowanie zapisze się na kartach historii hajnowskiego aresztu. Jest to pierwsze powołanie drugiego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

 

Tekst i zdjęcia: mł chor. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej