Od wielu lat areszt współpracuje z Fundacją na rzecz budowania otwartego społeczeństwa „Oni – to My”. Aktualnie wspólnie przeprowadzamy wieloaspektowe działania skierowane wobec skazanych w ramach projektu „Ostatni Zakręt”.

Środki finansowe na jego realizację  pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przez cały rok planowane są działania z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalno - oświatowej, profilaktyki uzależnień oraz kształcenia zawodowego. W programie bierze udział wielu skazanych, którzy na co dzień odbywają karę pozbawienia wolności w hajnowskim areszcie. Zależy nam na wielopłaszczyznowym rozwoju naszych osadzonych w celu wypracowania w nich postaw społecznie pożądanych, zdobycia nowych, czasem nieodkrytych umiejętności czy też wiedzy, której nikt im nie odbierze. W tym miesiącu uczestnicy zajęć uczyli się emisji głosu z rozśpiewaną Katarzyną Jackowską - Enemuo, z którą w niedalekiej przyszłości planowane jest nagranie kolejnej płyty z bajkami i wymyślonymi historiami. Warsztaty teatralne poprowadzone przez nietuzinkowego instruktora - Wiktora Malinowskiego, obejmowały tajniki gry teatralnej, improwizacji, gry na skojarzenia, pracy nad ruchem ciała oraz ogrywaniem uczuć. Według Pani Prezes Natalii Gierasimiuk już pojawiają się pierwsze zarysy spektaklu, który zapowiada się cudownie. Aktualnie trwają zajęcia z wybitnymi nauczycielami Maryną i Walerym Marczuk, którzy przyjechali do nas z daleka, po to, by po raz kolejny przeprowadzić zajęcia plastyczne. Tym razem skazani swoje małe dzieła sztuki tworzą przy użyciu gliny i tkanin.

„Ostatni zakręt” po raz kolejny jest realizowany w Areszcie Śledczym w Hajnówce. W procesie tworzenia nie tylko dostrzegamy wyobraźnię i wrażliwość uczestników, ale zaangażowanie, które jest widoczne na każdym etapie projektu.

tekst : st.szer. Marta Domin

zdjęcia: kpt. Monika Makarewicz-Pleskowicz, st.szer. Marta Domin


 


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej