Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe od lat współpracują w zakresie zatrudniania osadzonych. Wspólne działania zakładają w szczególności promocję oraz wsparcie w zakresie odpłatnego zatrudniania osadzonych przy pracach związanych z gospodarką leśną.

Porozumienie z Lasami Państwowymi jest kontynuacją programu Praca dla Więźniów zainicjowanego w 2016 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności poprzez ich zawodową aktywizację. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania na skazanego.

Praca jako środek oddziaływania

Praca skazanych to istotny element odbywania kary pozbawienia wolności. Pełni ona niezwykle ważną rolę w złożonym procesie resocjalizacji. Stanowi jeden z najskuteczniejszych środków oddziaływania na osadzonych oraz podstawową formę ich aktywizacji. Praca, obok wymiernych korzyści materialnych jakie przynosi osadzonym i ich bliskim, jest także ważnym czynnikiem motywującym skazanych do zdobywania kwalifikacji zawodowych. Ponadto ma istotny wpływ na proces readaptacji skazanych w społeczeństwie, w tym na zwiększenie ich szans na rynku pracy, po odbyciu kary.

 

 

 

Tekst: st. kpr. Karol Markiewicz

Zdjęcia: Monika Prokopiuk Nadleśnictwo Hajnówka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej