18 sierpnia funkcjonariusze Służby Więziennej udali się na 28. Pieszą Pielgrzymkę Wojska i Służb Mundurowych. Pielgrzymka funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Hajnówce na czele z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciechem Szczudło oraz Dyrektorem Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Romanem Paszko była już XVI.

Pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę

Trasa, jaką pokonali funkcjonariusze Służby Więziennej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, żołnierze Wojska Polskiego oraz urzędnicy i pracownicy innych formacji mundurowych wraz z ich rodzinami liczyła ok. 13 km i rozpoczęła się od Boskiej Liturgii w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Głównym celem pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę jest tradycja niesienia wspólnego krzyża wotywnego, połączona z modlitwą w intencji o zdrowie i pokój na świecie. Krzyż wotywny staną na tzw. Górze Krzyży, a następnie został poświęcony przez Arcybiskupa Jerzego - Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. 

Św. Góra Grabarka

Obchody Święta Przemienienia Pańskiego odbywają się na Świętej Górze Grabarce, które jawi się za najważniejsze sanktuarium prawosławia w Polsce. Wzgórze, na którym stoi urokliwa cerkiew otoczone jest tysiącami krzyży wotywnych przynoszonych przez pielgrzymów, a u jej podnóża znajduje się źródełko, z którego woda uratowała życie pielgrzymów w 1710 r., dlatego też wodę tam płynącą uważa się za uzdrawiającą.

 

Za organizację pielgrzymki funkcjonariuszy Służby Więziennej na Świętą Górę Grabarkę odpowiada Naczelny Kapelan Prawosławny SW ks. dr Andrzej Lewczak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnowce ppłk Roman Paszko.

 

Tekst i zdjęcia: Aś Hajnówka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej