W dniach 11-14.09.2023r., Kierownik działu ochrony naszego aresztu przy współpracy z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej SW zorganizował szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Służba za murami więzień pełna jest sytuacji niespodziewanych, nagłych, nie dających się przewidzieć, które mogą wpływać na bezpieczeństwo jednostki. Funkcjonariusze muszą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, nierzadko podejmując decyzje szybko i zdecydowanie. Dlatego ogromną rolę pełni dobre przygotowanie zawodowe i wyszkolenie, bo to one są gruntem dla profesjonalnych decyzji i działań. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym za murami więzień, ale także poza nimi, m.in. podczas konwojowania.

Jednym z głównych elementów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SW jest szkolenie strzeleckie. Są nim objęci wszyscy funkcjonariusze, bez względu na to, który pion służby reprezentują. Każdy funkcjonariusz w służbie czynnej jest uprawniony do użycia lub wykorzystania broni palnej. Zakres uprawnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez Służbę Więzienną, szczegółowo wskazuje ustawa o Służbie Więziennej.

Choć nasi funkcjonariusze doskonale znają przepisy użycia broni, każde szkolenie praktyczne poprzedzone jest szkoleniem teoretycznym w woli przypomnienia, tym razem zostało połączone dodatkowo ze szkoleniem z samoobrony.

Funkcjonariusz Służby Więziennej zna zasady postępowania przed użyciem broni palnej, jakie są przypadki wykorzystania i użycia broni palnej. Ponadto zna zasady i tryb postępowania przed i po użyciu broni. Szkolenie strzeleckie pozwala na połączenie teorii z praktyką. Dzięki temu każdy funkcjonariusz podchodzi z dużą rezerwą i odpowiedzialnością do broni palnej. Zna przy tym zasady zachowania się na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią.

Szkolenie miało za zadanie utrwalić i sprawdzić zarazem umiejętności sprawnego posługiwania się bronią palną. Każdy funkcjonariusz miał możliwość wykazania się na stanowisku strzeleckim. Prawidłowe i sprawne posługiwanie się bronią palną to obowiązek każdego funkcjonariusza, z uwagi na codzienną prace z nią. Jak każde szkolenie z wykorzystaniem broni, także to było realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szkolenia są obowiązkowe i odbywają się cyklicznie.

 

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Wioleta Grabiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej