Przygotowanie osadzonych do powrotu do  społeczeństwa zaczyna się już w chwili rozpoczęcia pobytu za murami więzienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej mając świadomość znaczenia aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności w procesie resocjalizacji, wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, podejmują aktywne działania przygotowujące skazanych do wejścia na rynek pracy.

W dniu dzisiejszym, w ramach współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Jeleniej Górze, rozpoczeliśmy cykl zajęć dla skazanych. Zajęcia prowadzone były przez Panią Monikę Kasperowicz oraz Panią Marię Smoter-Ryniec. 

Praca to podstawowy środek oddziaływania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Służy nie tylko zagospodarowaniu wolnego czasu ale również wdrożeniu skazanych do nawyku utrzymywania się z pieniędzy pozyskanych w drodze zatrudnienia. Dzięki takim spotkaniom osadzeni poznają sposoby skutecznego poruszania się po rynku pracy, ugruntowują swoją wiedzę odnośnie sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz lepiej poznają swoje preferencje zawodowe. 

Udział w zajęciach aktywizacji zawodowej ułatwi skazanym poszukiwanie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym przyczyni się do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przeprowadzane zajęcia stanowią bardzo istotny etap resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Urszula Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej