Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno oświatowych i pomocy postpenitencjarnej wraz z księdzem kapelanem Rafałem Berezowskim zorganizowano w dniu 30 listopada na terenie jeleniogórskiego aresztu spotkanie dla skazanych z Pawłem Cwynarem.

W ramach programu, realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w jeleniogórskim areszcie śledczym, odbyło się spotkanie skazanych z Pawłem Cwynarem. Były recydywista, członek zorganizowanej grupy przestępczej, więzień wówczas tzw. niebezpieczny, który za murami więzienia spędził kilkanaście lat, również w jeleniogórskim areszcie, w czasie odbywania kary przeszedł życiową przemianę. Mimo skomplikowanej przeszłości ocierajacej się o wszelkie formy przestępczości Paweł Cwynar jest doskonałym świadectwem, że można się diametralnie zmienić, żyć godnie i uczciwie. Obecnie mieszkający za granicą były więzień jest piarzem, cyklicznie spotyka się w zakładach karnych z osadzonymi. W swoim przekazie do więźniów nakłania ich do refleksji, zachęca do życiowych zmian w dobrym, oczekiwanym przez społeczeństwo i rodzinę kierunku. W książkach umiejętnie wprowadza czytelnika w stan głębokich przemyśleń, nie dając jednak odpowiedzi na wszelkie nawet trudne pytania, pozostawia czytelnikowi możliwość wyboru i jego własnej oceny podjętych decyzji.

 


 

Tekst: mjr Mariusz Mrozewski

Zdjęcia: por. Tomasz Myślicki


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej