Funkcjonariusze i pracownicy jeleniogórskiego aresztu śledczego wielokrotnie angażują się w pomoc w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. 2022 rok kończymy kolejną akcją honorowego oddawania krwi.

Jeleniogórski Areszt Śledczy wpisuje się w ogólnopolską akcję Honorowego Krwiodawstwa. Funkcjonariusze i pracownicy ponownie dzielą się tym, co najcenniejsze. Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze działa od 1 kwietnia 2016 r. 

W dniu dzisiejszym mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zarejestrował ponad dwadzieścia osób, które postanowiły oddać krew. Byli to ci, którzy regularnie uczestniczą w akacjach, a niektórzy zdecydowali się oddać krew po raz pierwszy. Zawsze chętnie wspieramy inicjatywy, które wspierają innych. Dlatego podjęliśmy i kontynuujemy współpracę z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dotychczas przeprowadzone akcje w jeleniogórskim areszcie zawsze kończyły się sukcesem. Planowane są kolejne. 

 

Tekst i zdjęcia: szer. Urszula Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej