17 października 2017 roku w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze odbyła się konferencja dotycząca realizacji programu „Praca dla więźniów”. W konferencji wzięli udział: Ekspert Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Oliwer Kubicki, Dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze ppłk Ewa Bober oraz Dyrektor Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast w Wołowie Marek Romaszkiewicz.

Oliwer Kubicki przedstawił zgromadzonym proces wdrażania programu „Praca dla więźniów", który rozpoczął się w kwietniu 2016 roku. Relacjonował, że program wprowadził istotne usprawnienia i ułatwienia w zatrudnianiu skazanych. Przede wszystkim realizowane są budowy kolejnych hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych, co umożliwia zatrudnienie jeszcze większej liczby skazanych. Od rozpoczęcia programu zatrudnienie skazanych wzrosło do 52%. W czasie niespełna półtora roku otwarto już 6 hal produkcyjnych oraz rozpoczęto budowę kolejnych 13. Budowa hal finansowana jest ze środków wypracowywanych przez skazanych w ramach Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślił, że wraz ze Służbą Więzienną realizowane są dalsze działania, których celem będzie podpisanie kolejnych umów z kontrahentami, a tym samym zwiększenie liczby zatrudnienia skazanych.

Dyrektor jeleniogórskiego Aresztu Śledczego ppłk Ewa Bober w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienia dotyczące zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Podkreśliła, że praca jest priorytetowym zadaniem Służby Więziennej, wynikającym nie tylko z przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego, ale przede wszystkim jest jednym z podstawowych oddziaływań resocjalizacyjnych, mających na celu wzbudzenie w skazanych chęci zmiany dotychczasowego trybu życia. Kształtuje prospołeczne postawy osadzonych, uczy punktualności, obowiązkowości, współpracy w grupie. Praca podejmowana przez skazanych w czasie odbywania kary to nie tylko możliwość zdobywania przez nich odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, ale również możliwość realizowania orzeczonych wobec nich zobowiązań finansowych czy też wspierania finansowego najbliższej rodziny. Dlatego też Służba Więzienna nieustanie poszukuje nowych rozwiązań i możliwości współpracy zarówno z przedstawicielami samorządów terytorialnych, organizacjami pożytku publicznego, jak i prywatnymi kontrahentami.

Dyrektor Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast w Wołowie Marek Romaszkiewicz, przedstawił jak wygląda zatrudnienie osób pozbawionych wolności przez ZIGB Piast Wołów. Podkreślił, że praca skazanych jest wysoko oceniana przez kontrahentów. Zatrudnianie skazanych daje korzyści obu stronom umowy. Pracodawca obniża koszty i zatrudnia osoby, które w sposób wyjątkowy angażują się w realizację swoich zadań i doceniają szansę jaką otrzymali w czasie odbywania kary. Efektem konferencji jest podpisanie umowy pomiędzy Aresztem Śledczym w Jeleniej Górze a Zachodnią Instytucją Gospodarki Budżetowej Piast w Wołowie o odpłatnym zatrudnieniu 20 skazanych.

https://www.nj24.pl/article/20-wiezniow-znajdzie-zatrudnienie

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,71481

http://strimeo.tv/film/kolejne-miejsca-pracy-dla-osadzonych-w-jeleniogorskim-areszcie

Relacja video

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

zdjęcia: mjr Mariusz Mrozewski

Rozmiar: 59.8 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej