Na mocy podpisanej w ubiegłym tygodniu umowy pomiędzy Dyrektorem Jeleniogórskiego Aresztu Śledczego ppłk Ewą Bober a Dyrektorem Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast w Wołowie Panem Markiem Romaszkiewiczem w dniu dzisiejszym na terenie jeleniogórskiego Aresztu Śledczego przeprowadzono szkolenia oraz instruktaż dla skazanych, zatrudnionych przy pakowaniu żywnościowych produktów sypkich.

Praca skazanych w pełnym wymiarze ruszy 2 listopada.

Praca co podkreślaliśmy już wielokrotnie kształtuje prospołeczne postawy osadzonych, uczy punktualności, obowiązkowości, współpracy w grupie.

To nie tylko możliwość zdobywania przez więźniów odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, ale również możliwość realizowania orzeczonych wobec nich zobowiązań finansowych czy też wspierania finansowego najbliższej rodziny.

Dlatego też władze jeleniogórskiej jednostki penitencjarnej nadal poszukują nowych rozwiązań i możliwości współpracy zarówno z przedstawicielami samorządów terytorialnych, organizacjami pożytku publicznego, jak i prywatnymi kontrahentami.


 

Tekst i zdjęcia: mjr Mariusz Mrozewski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej