Pod tą nazwą kryje się kolejne spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą - Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

W dniu 7 grudnia 2022 roku, funkcjonariusze jeleniogórskiej jednostki penitencjarnej mjr Piotr Kutrowski - kierownik działu kadr oraz kpt. Krzysztof Jakubowski - kierownik działu ochrony przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zasady funkcjonowania współczesnego więzienia. Wskazali również na ważną rolę służby w systemie bezpieczeństwa państwa oraz jakie profity wynikają z pracy w „mundurze”.

Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz doradcą zawodowym Panią Moniką Kasperowicz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, podjęli działania zmierzające do zwiększenia popularności możliwości podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej. Pani Monika Kasperowicz przedstawiła uczestnikom spotkania, zakres niezbędnych predyspozycji zawodowych, które będą spełniały wymogi i ułatwiały świadomą pracę w służbach mundurowych.

 

W grudniu planujemy kolejne takie spotkania. 

 

Tekst/zdjecia: Urszula Marciniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej