Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze kontynuują cykl spotkań z osobami zainteresowanymi oraz młodzieżą klas maturalnych, prezentując ofertę podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej oraz możliwości dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

W ramach nawiązanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z Filią w Jeleniej Górze długofalowej współpracy, w dniu 15.12.2022r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze odbyli spotkanie z maturzystami z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Spotkanie miało miejsce w powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze. Młodzieży przedstawiono szereg korzyści płynących z wstąpienia w szeregi Służby Więziennej oraz zaplanowania swojej kariery zawodowej. Zainteresowanym przedstawiono ofertę możliwości dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. W czasie spotkania wyświetlono filmy promujące formację, prezentację multimedialną oraz udzielano szczegółowej informacji dotyczącej prowadzonej do służby rekrutacji. 

Więcej: REKRUTACJA

Planujemy kolejne spotkania mające na celu promocję Służby Więziennej.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Urszula Marciniak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej