W dniu 24 stycznia na zaproszenie Jeleniogórskiej Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w konferencji służb mundurowych.

"Kariera w mundurze" pod takim hasłem w siedzibie DODN w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli formacji mundurowych z zaproszonymi goścmi. 

To doskonała okazja by od początku roku promować Służbę Więzienną jako atrakcyjne miejsce pracy. Oprócz wyświetlanych w auli głównej spotów rekrutacyjnych przygotowaliśmy również stoisko, które cieszyło się zainteresowaniem zgromadzonych w DODN-ie klas mundurowych. Funkcjonariusze odpowiedzieli na szereg pytań związanych głównie z procesem rekrutacyjnym, możliwościami rozwoju osobistego oraz warunkami pełnienia służby na poszczególnych stanowiskach. Chętni mieli również możliwość pobrania kompletu dokumentacji aplikacyjnej by wstąpić w nasze szeregi. Spotkanie miało także charakter online dzięki czemu trafiło do szerokiego grona odbiorców. 

Funkcjonariusze jeleniogórskiej jednostki penitencjarnej przedstawiali zainteresowanym specyfikę pracy w więziennictwie. Omówili także jakie predyspozycje osobiste powinien posiadać funkcjonariusz Służby Więziennej oraz zapoznawali uczestników z rolą jaką pełni Służba Więzienna w społeczeństwie zapewniając porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

W targah udział wzięli przedstawiciele innych formacji mundurowych.  

Stanowisko, na którym prezentowała się Służba Więzienna cieszyło się sporym zainteresowaniem osób odwiedzających. Zainteresowanie wzbudzała także oferta studiów w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości. 

 

Tekst/zdjęcia: szer. U. Marciniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej