Światowy Dzień Świadomości Autoagresji (inne nazwy to Dzień Świadomości Samookaleczeń lub Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach) obchodzony jest 1 marca i stanowi nieformalne święto, które ma za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na problem dokonywania samookaleczeń.

Pomimo, że autoagresja dotyka tak wielu osób, to nadal w społeczeństwie jest tematem tabu. W Dniu Wiedzy o Samookaleczeniach organizowane są więc wydarzenia upowszechniające wiedzę o samookaleczeniach i formach udzielanej pomocy.

W dniu 01.03.2022 roku, w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie, odbyło się spotkanie psychologa z grupą osadzonych, podczas którego omówione zostały sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. w trakcie prelekcji opisano objawy kryzysu emocjonalnego, na które należałoby zwrócić uwagę oraz przyczyny występowania zachowań autoagresywnych. Przypomniano osadzonym o możliwości korzystania z pomocy wychowawczej, psychologicznej oraz medycznej w sytuacjach dla nich trudnych. Motywowano do dbania o higienę psychiczną w takim samym stopniu, w jakim dbają o fizyczną. Na koniec spotkania osadzeni otrzymali broszury opracowane przez psychologów jednostki zawierające najważniejsze informacje w danym zakresie.

tekst szer. Katarzyna Moskwa

zdjęcia mjr Dagmara Wypych, ppor. Mieszko Lanzer

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej