DZIEŃ KOBIET

Od historii do współczesności.

     Służba Więzienna, jako pierwsza formacja mundurowa w Polsce, rozpoczęła przyjmowanie kobiet w swe szeregi. Miało to bezpośredni związek ze wzrostem przestępczości wśród kobiet
i nieletnich. W „Dekrecie o Tymczasowych Przepisach Więziennych” z 1919 r. umieszczone zostały wzmianki
o „dozorcach i dozorczyniach”, a regulamin z 1935 r. uwzględniał już specjalne umundurowanie dla kobiet. Od początku formowania się więziennictwa w niepodległej Polsce, część stanowisk w jednostkach penitencjarnych powierzano właśnie im - zatrudniane były przy pracach biurowych, w księgowości, ewidencji, kadrach oraz w bezpośrednim kontakcie z kobietami pozbawionymi wolności. W więziennictwie nigdy nie traktowano wzrastającej reprezentacji kobiet jako czegoś szczególnego, tak jak to miało miejsce w innych służbach mundurowych po transformacji w 1989 r. Obecnie wciąż wzrasta ilość kobiet zatrudnionych w naszej formacji, jak również ich liczba na stanowiskach kierowniczych.

Praca w mundurze

     Choć świat służb mundurowych, w tym również Służby Więziennej, zdominowany jest przez mężczyzn, to kobiety doskonale odnajdują się podczas realizowania codziennych zadań służbowych. W lubelskiej jednostce penitencjarnej obecnie pełni służbę 84 funkcjonariuszki. Każdego dnia, na równi z kolegami, wykonują obowiązki w celu ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz prowadzenia skutecznego procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Kobiety pełnią służbę na niemalże wszystkich stanowiskach, w tym na tzw. „pierwszej linii”, czyli w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Jest to praca wymagająca ogromnego zaangażowania, obfitująca w sytuacje trudne, obciążająca emocjonalnie, a także niebezpieczna. Kobiety, choć słabsze fizycznie, dzięki innym cechom i umiejętnościom, wpływają na skuteczność oraz efektywność formacji, budząc uznanie
u kolegów i przełożonych.


Zawód czy pasja

     Wiele kobiet zatrudnionych w szeregach Służby Więziennej zapytanych dlaczego wybrały zawód, który na pierwszy rzut oka wydaje się być typowo męski, często mówi, że ta praca to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale pasja i wiara na przywrócenie społeczeństwu wartościowego człowieka.

      Wszystkim Paniom pełniącym służbę w Służbie Więziennej, a także naszym koleżankom z innych służb mundurowych, życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, zasłużonych awansów oraz spełnienia marzeń zarówno osobistych, jak i zawodowych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej