Wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą historii powstania legendarnej polskiej formacji wojskowej pod dowództwem generała Józefa Hallera mogli oglądać funkcjonariusze i pracownicy na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie

Błękitna Armia Hallera  i jej droga do Niepodległej

Generał Józef Haller zwany Błękitnym Generałem należy do grona najbardziej zasłużonych polskich dowódców swojej epoki. Jego szczera postawa wobec ludzi, wielki patriotyzm i wysokie morale budziły zaufanie rodaków. Dla polskich żołnierzy był symbolem męstwa i wytrwałości, podnoszącym na duchu podczas dramatycznych momentów w walce, tak potrzebnym w drodze do odzyskania niepodległości. Wojsko Hallera przeszło nie tylko do legendy, ale odegrało znaczącą rolę w dziele odrodzenia Rzeczypospolitej.

Armia Polska we Francji (1917-1919) – ochotnicze wojsko przyszłej Polski

Próby  uformowania polskiego wojska we Francji trwały od początku I wojny światowej. Stworzenie własnej armii, symbolu narodowej samoistności, było ważnym krokiem w dążeniu do przywrócenia Polsce państwowości. Tym symbolem stała się Błękitna Armia powołana 4 czerwca 1917 roku we Francji dekretem prezydenta Raymonda Poincarégo.

W lipcu 1918 roku Józef Haller dołączył do składu Komitetu Narodowego Polskiego, oficjalnej reprezentacji politycznej, a w październiku tego samego roku, stanął na czele Armii Polskiej we Francji, którą początkowo dowodził generał Louis Archinard.

Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym w Trójcy Świętej jedynym,
na wierność Ojczyźnie mojej, Polsce, jednej i niepodległej,
przysięgam, iż gotów jestem życie oddać za świętą sprawę jej zjednoczenia i wyzwolenia,
bronić sztandaru mego do ostatniej kropli krwi,
dochować karności i posłuszeństwa zwierzchności wojskowej,
a w całym postępowaniu moim strzec honoru żołnierza polskiego.

Błękitna Armia, zwana tak od koloru mundurów, była samodzielną, ochotniczą, polską formacją wojskową na obczyźnie w czasie I wojny światowej. Dołączyli do niej Polacy z całego świata, ochotnicy z trzech zaborów, USA, Kanady, Brazylii, Francji i innych. Była armią doskonale wyszkoloną i wyjątkową, jej żołnierze poświęcali wiele uwagi edukacji oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.

Dla Ciebie Polsko, i dla Twojej chwały!

Po zakończeniu działań wojennych we Francji w 1919 roku, Armia Hallera została skierowana do niepodległej Polski, z zadaniem pokojowego odzyskania ziem położonych na Pomorzu, przyznanych na mocy Traktatu Wersalskiego. W lutym 1920 generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem, wrzucając do Bałtyku pierścień. Jego wojsko stało się istotną częścią rodzącego się wówczas Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
 

Tekst i zdjęcia: zespół prasowy AŚ Lublin
Zródło: materiały archiwalne IPN

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej