Wizyta studentów w jednostce penitencjarnej jest okazją do poznania specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, co pomaga w podjęciu decyzji o wyborze przyszłego zawodu

Areszt Śledczy w Lublinie cały czas podejmuje inicjatywy edukacyjne dla młodzieży, m.in. poprzez współpracę z lubelskimi uczelniami w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze penitencjarystyki. Dzięki zaangażowaniu kadry, udaje się od kilku lat realizować interesujące przedsięwzięcia, służące poszerzaniu procesu kształcenia studentów, w szczególności z kierunków praca socjalna, psychologia, resocjalizacja, którzy mogą zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę związane z pracą z osobami pozbawionymi wolności podczas spotkań z funkcjonariuszami Słuzby Więziennej.

Poznaj Służbę Więzienną

Tutejsza jednostka podejmuje szeroko rozumiane działania ukierunkowane na edukację prawną, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencję przestępstw wśród młodych ludzi. Działania te mają za zadanie nie tylko edukację, ale też przybliżenie specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Spotkania z młodzieżą akademicką są okazją do przedstawienia, przyszłym absolwentom uczelni wyższych, zasad naboru do Służby Więziennej oraz korzyści bycia funkcjonariuszem naszej formacji. Służba stawia na rozwój osobisty każdego młodego funkcjonariusza, daje możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności, dalszego kształcenia się oraz rozwoju zawodowego w ramach pracy penitencjarnej.

Spotkania studentów z kadrą penitencjarną

Ważnym elementem działań jest możliwość przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi podczas wizyt studyjnych na terenie jednostki. Młodzież może dowiedzieć się i zobaczyć, m.in.: jak wygląda miejsce pracy psychologa więziennego, na czym polega praca psychologa w ośrodku diagnostycznym, co należy do obowiązków wychowawcy, jakie zadania realizuje oddziałowy w oddziale mieszkalnym. Jest to dobra okazja do wymiany spostrzeżeń i zweryfikowania wyobrażeń związanych z pracą funkcjonariusza Służby Więziennej, co jest pomocne przy ukierunkowaniu przyszłej drogi zawodowej. Tym samym mają możliwość zaznajomić się ze specyfiką pracy w jednostce penitencjarnej i poznać jej praktyczne aspekty.


Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej