8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej przywołujemy ważne wydarzenia historyczne mające wpływ na kształt więziennictwa w Polsce

W Dniu Tradycji Służby Więziennej przywołujemy wydarzenie związane z wydaniem 7 i 8 lutego 1919 roku, przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, dekretów o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, które stały się fundamentem organizacji więziennictwa w niepodległej Rzeczypospolitej. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydane w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną, na której tradycji opiera się Służba Więzienna.

Straż Więzienna szybko stała się dobrze zorganizowaną służbą państwową, której kadra wywodziła się ze środowisk zaangażowanych w działalność niepodległościową. Dzięki otwartości na naukowe idee penitencjarne więziennictwo polskie stało się nowoczesne i postępowe.

Współczesna Służba Więzienna, czerpiąc z tradycji polskiego więziennictwa z czasów II Rzeczypospolitej, stale dynamicznie rozwija się, budując nowoczesną, praworządną formację, realizującą ważne zadania związane z bezpieczeństwem państwa i jej obywateli. Jej siłą jest dobrze wykształcona, profesjonalna kadra penitencjarna - funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, którzy z poszanowaniem historii i tradycji narodowych, z dumą, oddaniem i odpowiedzialnością, stawiają czoła niełatwym zadaniom w codziennej służbie.
 

Więcej o historii naszej formacji na stronie Centralnego Zarządu Służby Więziennej 100-lecie Więziennictwa 

Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej