Dziś po raz pierwszy obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej, z tej okazji przypominamy ważne wydarzenia historyczne mające wpływ na obecny kształt więziennictwa w Polsce

Dzień 8 lutego obchodzony dotychczas jako Święto Służby Więziennej, zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej, stał się Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Data ta upamiętnia wydarzenie związane z wydaniem 7 i 8 lutego 1919 roku, przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, dekretów o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, które stały się fundamentem organizacji więziennictwa w niepodległej Rzeczypospolitej. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydane w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną, na której tradycji opiera się dzisiejsza Służba Więzienna. Ówczesne przepisy stały się solidną podstawą obecnego systemu penitencjarnego.

Współczesna Służba Więzienna,
czerpiąc z tradycji polskiego więziennictwa z czasów II Rzeczypospolitej, stale dynamicznie rozwija się budując nowoczesną, praworządną i bezpieczną formację realizującą ważne zadania związne z bezpieczeństwem państwa i jego obywateli.

Czerpiąc z tradycji budujemy naszą tożsamość

W nawiązaniu do wydarzeń organizowanych z tej okazji w kraju, chcemy aktywnie włączać się do obchodów, proponując szereg inicjatyw umożliwiających uroczyste przeżycie tego dnia. Jedną z nich jest spotkanie tematyczne zorganizowane w dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie, poświęcone historii i tradycji Służby Więziennej. W ramach tego przedsięwzięcia została zaprezentowana wystawa historyczna Józef Piłsudski w Lublinie, przygotowywana przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Lubelskie. Prelekcję, nawiązującą do tematu wystawy, prowadził pan Grzegorz SztalPrywatnego Muzeum Historycznego ZNAKI CZASU - jej współtwórca, a także członek honorowy Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody oraz członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Pan Sztal podzielił się swoją wiedzą o Józefie Piłsudskim i jego lubelskich przyjaciołach - rodzinie Jankowskich oraz swoją pasją do poznawania historii Polski i do poszukiwania "znaków czasu", prezentując część wartościowych eksponatów, ciekawych pamiątek ze zbiorów Muzeum, w tym oryginalne listy i pocztówki z podpisem Marszałka Piłsudskiego oraz historyczne szable, wzbudzające szczególne zainteresowanie wśród uczestników spotkania.

W wydarzeniu brali udział funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oraz zaproszeni goście, w szczególności: ppłk Anna Ausz Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie, pani Urszula Łapińska-Łubniewska Dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, funkcjonariusze i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz Aresztu Śledczego w Lublinie, a także młodzież z klasy mundurowej XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie wraz z kadrą pedagogiczną. W trakcie wizyty w lubelskiej jednostce penitencjarnej młodzi ludzie poznali historię i najważniejsze zadania Służby Więziennej, a także, podczas rozmowy z funkcjonariuszami działu ochrony i penitencjarnego, zapoznali się ze specyfiką pracy w naszej formacji, zdobywając wiedzę pomocną przy ukierunkowaniu przyszłej drogi zawodowej.


Więcej zdjęć z wydarzenia w GALERII

Tekst i zdjęcia: kpt. Edyta Radczuk, kpt. Beata Fronczek, kpt. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej