W środę 29 czerwca 2022 roku pięciu osadzonych-studentów z Aresztu Śledczego w Lublinie broniło prac licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Wspólnie, by edukować

Pierwsze kroki we współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i lubelskiej jednostki penitencjarnej poczynione zostały w 2013 roku, kiedy to rozpoczęły się studia stacjonarne na kierunku pracy socjalnej – specjalność streetworking.

Osadzeni, którzy podjęli się obrony prac, to pierwszy rocznik na kierunku nauki o rodzinie – specjalność asystent osoby niesamodzielnej. Porozumienie pomiędzy w.w. instytucjami przewiduje nabór na kolejne roczniki studiów I stopnia oraz otworzenie II stopnia kształcenia na tym kierunku.

Co warte podkreślenia wszyscy osadzeni, którzy podjęli się obrony prac, zdali je z wynikiem bardzo dobrym i już dziś zadeklarowali, że zamierzają kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Cele projektu

Jak pokazują badania naukowe i dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji kształcenia akademickiego w areszcie, studiowanie bardzo pozytywnie wpływa na osadzonych: zwiększa poczucie ich własnej godności oraz wartości, pozwala poczuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, pogłębia wiedzę i kompetencję, które mogą być wykorzystane po zakończeniu kary, uczy empatii, współpracy i odpowiedzialności oraz wynikającej z tego chęci jak najlepszego zadośćuczynienia społeczeństwu za popełnione wcześniej wykroczenia. Prowadzona obserwacja pozwala mówić o zmniejszonym ryzyku powrotu do przestępstwa wśród tych, którzy podjęli studia w czasie odbywania kary.

 

Zespół prasowy AŚ Lublin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej