W dniu wczorajszym Areszt Śledczy w Lublinie gościł pomysłodawców i realizatorów programu „PI Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

Projekt ten jest realizowany we współpracy stowarzyszenia POSTIS ze Służbą Więzienną. Od jego początku, tj. od 2012 roku, Areszt Śledczy w Lublinie aktywnie uczestniczy w jego realizacji. Nie tylko pomagaliśmy w jego tworzeniu, ale także należy zaznaczyć, że przeszło połowa z dotychczasowych uczestników rekrutowała się spośród osadzonych z lubelskiej jednostki penitencjarnej.

Również w tym roku grupa uczestników z Lublina będzie najprawdopodobniej największa ilościowo.

Sam program jest kierowany dla osób pozbawionych wolności opuszczających jednostki penitencjarne, czy to na koniec kary, czy też korzystając z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, pierwszy raz karanych oraz w wieku do 29 lat.

Składa się z kilku komponentów, m.in. pracy z psychologiem i doradcą zawodowym, jeszcze przed opuszczeniem więzienia, szkoleń i stażów zawodowych, poszukiwania i zdobywania pracy, również za granicami RP, ewentualnej pomocy w wyszukaniu i wynajęciu mieszkania, ale także pomocy psychologicznej i prawnej.

Jednym z ciekawszych elementów składowych programu jest dwutygodniowa piesza wędrówka z opiekunem szlakiem św. Jakuba, która w przypadku uczestników wychodzących z Lublina liczy ok. 350 kilometrów, a jej kres ma miejsce w Krakowie. Jest to czas poświęcony na przemyślenie dotychczasowej drogi życiowej, szansa na wewnętrzną przemianę uczestnika projektu.
O wszystkim tym, osadzonym zakwalifikowanym bądź też zainteresowanym udziałem w projekcie, opowiadali: prezes Stowarzyszenia POSTIS Pani Barbara Bojko-Kulpa, Pani Karolina Wychowaniak z Centrum Wolontariatu w Lublinie, a także Pan Łukasz Halczak – opiekun jednej z ostatnich wypraw.

Liczymy na to, że dzięki tej inicjatywie kolejni osadzeni znajdą dla siebie „Nową Drogę”.

           

Tekst i zdjęcia: por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej