Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie uczestniczą w projekcie realizowanym przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, którego celem jest wdrażanie idei sprawiedliwości naprawczej jako formy wspomagającej proces resocjalizacji, i tym samym zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Jednocześnie projekt ma na celu poprawę sytuacji osób pokrzywdzonych.

Bez tytułu 1.jpg

 

 

 

 

 

 

„Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, realizowany będzie do końca czerwca 2022r. Wciąż prowadzone są działania projektowe, w tym dyżury mediatorów w jednostkach, mediacje, spotkania edukacyjno - wychowawcze z osadzonymi.

Dzielimy się wiedzą o mediacji

Obecny czas jest jednocześnie okresem intensywnej pracy podsumowującej dotychczasowe działania, gromadzenia uwag osób zaangażowanych w projekt, ale również wykorzystywania cennych sugestii w bieżącej realizacji projektu, czego przykładem jest zorganizowanie szkolenia dla funkcjonariuszy z zakresu przybliżenia perspektywy prawnej i psychologicznej osoby pokrzywdzonej przestępstwem uczestniczącej w mediacji. Szkolenie takie w powyższym zakresie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE.

Dzięki życzliwości ROPS w Lublinie mogliśmy przedstawić szerzej ideę projektu, dotychczasowe działania. Zaproszono nas do OPS w Krzczonowie, do PCPR w Łęcznej, do MOPS w Puławach, gdzie mogliśmy podjąć rozmowę nt. idei mediacji po wyroku w środowisku osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych, wysłuchać uwag, zainspirować się zadanymi pytaniami.

Funkcjonariusze jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie, uczestniczący w realizacji projektu, dokładają wszelkich starań organizacyjnych oraz merytorycznych, aby bieżące działania przebiegały zgodnie z założeniami, jak również dzielą się spostrzeżeniami towarzyszącymi wdrażaniu przez Służbę Więzienną innowacyjnego programu.

 

tekst: mjr Joanna Turowska
zdjęcia: mjr Krzysztof Madejek, kpt. Rafał Paczos, OPS w Krzczonowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej