Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Lublinie jak co roku udowodnili, że wspólne pomaganie daje siłę, włączając się do szeregu akcji charytatywnych organizowanych w okresie przedświątecznym

Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia staramy się sprawić, żeby był to szczególny czas radości, miłości i wzajemnej życzliwości. Myśl o tym skłania wielu z nas do refleksji i uruchamia wszelkie pokłady dobroci. Ta wyjątkowa atmosfera wspólnoty, udzieliła się także funkcjonariuszom i pracownikom lubelskiej jednostki penitencjarnej, którzy aktywnie włączyli się do najróżniejszych akcji charytatywnych, dzieląc się z innymi swoim czasem, dobrą energią, udostępniając środki transportu i wspierając materialnie najbardziej potrzebujących.

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie […]
Matka Teresa z Kalkuty

W listopadzie i grudniu zbieraliśmy dary w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Już na samym początku wzięliśmy udział w ulicznej zbiórce darów, podczas której wykorzystano samochód operacyjny Służby Więziennej do przewozu zebranych rzeczy. W ramach zbiórki wśród funkcjonariuszy i pracowników lubelskiej jednostki udało się zebrać ponad 280 kg darów w formie artykułów spożywczych, zabawek dla dzieci, odzieży i innych. Dary żywnościowe przekazała na ten cel również współpracująca z nami firma TABAL Sp. Z o.o. z Lublina. Dodatkowo do akcji włączyli się osadzeni, przekazując zakupione z własnych środków artykuły spożywcze.

Wspólnie z kilkoma jednostkami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie przekazaliśmy rękodzieła wykonane przez osadzonych w ramach programów resocjalizacji, na wsparcie ogólnopolskiej akcji XII Bożonarodzeniowa Paczka dla BOHATERA realizowanej wspólnie przez Służbę Więzienną, Ministerstwo Sprawiedliwości i Wojsko Polskie. Zebrane podczas przedświątecznej aukcji internetowej środki finansowe, zostały przeznaczone na przygotowanie paczek żywnościowych dla kombatantów w całej Polsce – podopiecznych Stowarzyszenia. Akcji przyświeca hasło Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich! Zbiórka nadal trwa Bazarek.

W grudniu udało się nam odwiedzić Wiktorię – dziewczynkę, która urodziła się z poważnymi wadami i potrzebuje specjalistycznego leczenia. Jej rodzina i przyjaciele organizują zbiórkę na leczenie i rehabilitację Wiktorii, żeby mogła być bardziej sprawna. Zbierają także plastikowe nakrętki. Areszt Śledczy w Lublinie przekazał na ten cel kilkadziesiąt worków plastikowych nakrętek. Więcej o zbiórce dla Wiktorii TU

Lubelska jednostka wsparła także ogólnopolską akcję przekazując dary rzeczowe dla potrzebujących rodzin na Ukrainie. Ponadto funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie zostali wyróżnieni podczas uroczystości w Centrum Pomocy Humanitarnej PCK w Lublinie za zaangażowanie w wolontariat w ramach działań humanitarnych na rzecz osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

Okres przedświąteczny sprzyjał organizowaniu spotkań wigilijnych u zaprzyjaźnionych organizacji. Nasi funkcjonariusze wzięli udział w międzypokoleniowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski w ramach akcji Rodacy Bohaterom 2022. W spotkaniu wzięli udział kombatanci,podopieczni Stowarzyszenia, dla których rozmowa w świątecznej atmosferze dodaje sił do pokonywania codziennych trudności.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, konkretnemu wsparciu finansowemu i otwartym sercom udaje się wspierać coraz więcej osób, dla których każdy gest dobrej woli to nadzieja na lepsze jutro. Dziękujemy!


 

Teks i zdjęcia: zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej