W dniu 10 listopada 2023r. Areszt Śledczy w Lublinie był gospodarzem spotkania podsumowującego II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Mistrzowie”

Gdzie szukać Mistrzów?

Na wstępie wydarzenia, jego pomysłodawca i główny organizator, wychowawca ds. KO i biblioteki kpt. Rafał Paczos, zacytował słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Cytat ten doskonale oddaje ideę jaka przyświeca organizacji tego konkursu, tj. upowszechnienie wiedzy o osobach, wydarzeniach i ideach ważnych dla Polski i Polaków, ustanowionych przez Sejm RP patronami danego roku. Wśród patronów roku 2023 znajdują się: Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski.

Areszt Śledczy w Lublinie swoim działaniem stara się zachęcić wszystkich osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych do zastanowienia się, czego współcześnie możemy się od tych osób nauczyć, jak losy naszych wielkich rodaków i ważne wydarzenia i idee historyczne wpływały na kształtowanie się polskiej historii i tym samym współczesną nam rzeczywistość. Ważne, także w finalnej ocenie prac, było odpowiedzenie na pytanie do czego dzięki Ich przykładowi mogę dojść, jak mogą mnie zainspirować?

 

Wyniki konkursu

Prace, które zostały nadesłane na konkurs, a było ich 54, pozwalają stwierdzić, że te rozważania wyzwoliły kreatywność twórczą i mogą być przyczynkiem do pozytywnych zmian wśród uczestników konkursu. W zgodnej opinii oceniających ich poziom był wyrównany i wysoki, przez co wiele prac zdobywało zbliżoną liczbę punktów.

Ostatecznie decyzją komisji, w której składzie znaleźli się przedstawiciele Aresztu Śledczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przyznano następujące miejsca w dwóch kategoriach:

Kategoria literacka:

 1. Osadzony z ZK Tarnów
 2. Osadzony z AŚ Lublin
 1.  Osadzony z AŚ Olsztyn
 1. Osadzony z AŚ Lublin
 1. Osadzony z AŚ Koszalin
 1. Osadzony z AŚ Słupsk

Kategoria plastyczna:

 1. Osadzony z AŚ Lublin
 2. Osadzony z AŚ Kraków
 1. Osadzony z AŚ Suwałki
 1. Osadzony z ZK Czarne
 1. Osadzony z ZK Opole Lubelskie

Wszystkim uczestnikom, w tym przed wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i już dziś zachęcamy do podjęcia wyzwania zmierzenia się z tematem w przyszłym roku. Liczymy, że poziom prac i wysuwane w nich wnioski będą co najmniej tak dobre, jak w dwóch pierwszych edycjach konkursu.

Cieszymy się także, że już dziś współpracujące z nami instytucje wyraziły dalszą gotowość do pomocy, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

tekst i zdjęcia: zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej