80. rocznica akcji "Reinhardt" była tematem działań edukacyjnych realizowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Aktion "Reinhardt" 16-17 marca 1942

Aktion "Reinhardt" 1942–1943 to jeden z najbardziej krwawych rozdziałów historii Zagłady europejskich Żydów – zbrodniczej operacji przeprowadzonej przez nazistowskie Niemcy, zakładającej masową eksterminację ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Jej celem była całkowita likwidacja gett w Generalnym Gubernatorstwie i Okręgu Białostockim, co było równoznaczne z wymordowaniem ich mieszkańców. Za datę symbolizującą rozpoczęcie akcji eksterminacyjnej uznaje się 16-17 marca 1942 r., gdy do Bełżca przywieziono pierwszy transport Żydów z lubelskiego getta. Specjalnie na potrzeby Aktion "Reinhardt" utworzono obozy Zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Ponadto w realizację zbrodniczej operacji włączono  niemieckie obozy koncentracyjne KL Lublin (Majdanek) i KL Auschwitz.

Zagłada europejskich Żydów – wystawa IPN

W ramach działań edukacyjnych osadzeni mogli uczestniczyć w prezentacji wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, przedstawiającej  podstawowe informacje na temat historii zagłady Żydów europejskich. Ponadto udostępnione poprzez bibliotekę więzienną różnorodne materiały edukacyjne przekazane przez Lubelski Oddział IPN stanowią dla zainteresowanych osób ciekawe źródło informacji o historii Polski. Dzięki materiałom edukacyjnym przygotowanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku w 80. rocznicę akcji „Reinhardt” zarówno w formie nowowydanych publikacji, w szczególności najnowszy numer magazynu „Varia” zawierający między innymi artykuły Panów Tomasza Kranza i Dariusza Libionki, wyjaśniające ważne kwestie związane z tematem akcji „Reinhardt”,  a także filmów edukacyjnych udostępnionych online, osadzeni mogą zdobywać nową wiedzę i podnosić świadomość historyczną, w szczególności związaną z upamiętnieniem ofiar i przypomnieniem o ich tragicznym losie.

W celu upamiętnienia 80. rocznicy akcji „Reinhardt” i jej ofiar Państwowe Muzeum na Majdanku, Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”, a także lubelskie instytucje kultury i nauki przygotowały szereg działań artystycznych, edukacyjnych i naukowych trwających od marca 2022 roku do listopada 2023 roku.

 

Zespół prasowy AŚ Lublin
Żródło: w tekście wykorzystano materiały archiwalne IPN

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej