Funkcjonariusze lubelskiej jednostki wraz z grupą skazanych wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym poświęconym pamięci ofiar II wojny światowej przeprowadzonym przez panią Paulinę Pętal z Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku.

A lato było piękne tego roku...Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z historią Konzentrationslager Lublin, a także wysłuchać relacji byłych więźniów obozu, opowiadających o nalotach na Lublin. Nagrania ich wspomnień oraz historyczne zdjęcia Lublina z 1939 roku przybliżyły wrześniowe dni, zmieniające obraz świata. Już drugiego dnia wojny samoloty Luftwaffe uderzyły na Lublin. Jeszcze pod koniec roku 1939 r. w mieście powstał obóz pracy przy ul. Lipowej, potem Flugplatz i Majdanek. Poznanie tych wydarzeń z początku wojny, relacji świadków oraz losów ludzi, którzy przeżyli czas wojny i niewolę w obozie koncentracyjnym na Majdanku, było okazją do refleksji nad przeszłością, a także nad własnymi poglądami i postawami.

Los nasz dla was przestrogą
Nadrzędnym celem działań edukacyjnych podejmowanych we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku jest podnoszenie świadomości historycznej społeczeństwa poprzezpielęgnowanie pamięci i rozwijanie wiedzy o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie.

 

Spotkanie było okazją do zaproszenia do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Poetyckim pt. „...ich popiół został zawieszony między niebem a ziemią...” zorganizowanego w ramach obchodów 80. rocznicy akcji „Reinhardt” przez Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Zakład Karny w Opolu Lubelskim.


 

tekst i zdjęcia: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej