Nadchodzący koniec roku często kojarzy się z czasem podsumowań. Cieszymy się, że w tym okresie nadeszła pozytywna wiadomość z Zakładu Karnego w Rawiczu o kolejnym sukcesie gazety „Piąty Południk”, która zajęła II miejsce w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szpalty za kratą.

Systematyczna praca przynosi najlepsze efekty

Ogólnopolski Konkurs Szpalty za kratą daje doskonałą możliwość sprawdzenia warsztatu dziennikarskiego i nakładu pracy, jaki wiąże się z tworzeniem gazet w warunkach izolacji penitencjarnej. Tym samym jest też motywacją do utrzymywania wysokiej dbałości o publikowane teksty, ich edycję, proponowaną szatę graficzną i wszystko to, co składa się na jakość wydawanego czasopisma, a tym samym jego atrakcyjność dla czytelnika.
Warto także zaznaczyć, że jury, które oceniało nadesłane gazety, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska dziennikarskiego (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, „Życie Rawicza”, „Radio Elka”), naukowego (Zakład Penitencjarystyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu), a także Rawickiej Biblioteki Publicznej, za jedno z głównych kryteriów oceny uznało obecność tekstów sprzyjających społecznej readaptacji osadzonych oraz wskazujących akceptowane społecznie formy aktywności w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.
Tym samym cieszy niezmiernie, że tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie gazeta kolejny już rok znalazła uznanie oceniających i uplasowała się na podium. Fakt ten jest tym cenniejszy, gdy weźmie się pod uwagę, że po raz szósty w ostatnich siedmiu edycjach konkursu „Piąty Południk” zajmuje miejsce w pierwszej trójce (w tym roku konkurowało ze sobą 32 redakcje więzienne), co jest pewnym ewenementem w skali penitencjarnej Polski.

Tworzenie gazety więziennej dlaczego warto?

Odpowiedź na to pytanie bardzo celnie wskazał organizator konkursu – Zakład Karny w Rawiczu. W artykule podsumowującym konkurs znalazły się m.in. takie sformułowania:
Więzienne periodyki tworzone i wydawane przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji. Pozwalają na dotarcie z ważkimi informacjami do szerokiego grona więźniów, stanowią doskonały warsztat piśmienniczego rzemiosła, sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności np. z zakresu obsługi programów komputerowych, w pożyteczny sposób wypełniają zagospodarowanie wolnego czasu.

Słowo pisane w warunkach izolacji penitencjarnej, ze względu na ograniczony dostęp do niektórych środków przekazu - wynikający z istoty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, ma niespotykaną gdzie indziej moc i stanowi jedno z najważniejszych narzędzi w warsztacie pracy wykorzystywanym w procesie resocjalizacji. Z jednej strony, jest formą uczestniczenia w życiu społecznym poprzez konieczność obserwowania przemian zachodzących poza murami więzienia, z drugiej natomiast, pozwala kształtować rzeczywistość za więziennym murem - w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Dobrze więc, że lubelska kadra penitencjarna, a zwłaszcza wychowawca ds. KO, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem powstawania czasopisma, a także jest autorem części tekstów i wykonuje pracę korektora, sprzyja tworzeniu tak wartościowego i potrzebnego periodyku.

Wszystkim biorącym udział w tworzeniu gazety serdecznie gratulujemy, jednocześnie życząc utrzymania poziomu i dalszych sukcesów na tym polu.

 

 

tekst i zdjęcia: zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie, mat. własne ZK Rawicz, Forum Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej