W dniu 8 listopada 2022r. Areszt Śledczy w Lublinie był gospodarzem spotkania podsumowującego I Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Mistrzowie”

„Mistrzowie”, czyli kto?

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, od 2001 roku, ustanawia kolejnych patronów poszczególnych lat. Patronat taki jest wyróżnieniem okolicznościowym ustanawianym w drodze uchwały i ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie osób, wydarzeń lub idei ważnych dla Polski i Polaków.
Patronami roku 2022 zostali ogłoszeni: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski.
Idea ta, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji międzynarodowej, w jakiej obecnie funkcjonujemy, wydaje się być niezwykle ważna i cenna.
Areszt Śledczy w Lublinie, wraz ze wspierającymi nas instytucjami, postanowił upowszechnić wiedzę o owych postaciach i wydarzeniach oraz zachęcić wszystkich osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych do zastanowienia się, czego współcześnie możemy się od nich nauczyć, jak losy naszych wielkich rodaków i ważne wydarzenia i idee historyczne wpływały na kształtowanie się polskiej historii i tym samym współczesną nam rzeczywistość.
Ideą konkursu było zachęcenie do zadania sobie pytania – do czego dzięki Ich przykładowi mogę dojść, jak mogą mnie zainspirować?
Prace, które zostały nadesłane na konkurs, a było ich blisko 50, pozwalają stwierdzić, że te rozważania wyzwoliły kreatywność twórczą i mogą być przyczynkiem do pozytywnych zmian wśród uczestników konkursu.

Wyniki konkursu

Decyzją komisji, w której składzie znaleźli się przedstawiciele Aresztu Śledczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przyznano następujące miejsca w dwóch kategoriach:

Kategoria literacka:
1. Osadzony z ZK Barczewo
2. Osadzony z AŚ Lublin
 
2. Osadzony z AŚ Lublin
2. Osadzony z AŚ Poznań

Kategoria plastyczna:
1. Osadzony z ZK Opole Lubelskie
2. Osadzony z ZK Włodawa
3. Osadzony z ZK Opole Lubelskie

3. Osadzony z ZK Czerwony Bór

„Sens życia polega na znalezieniu swojego daru. Celem życia jest rozdawanie go” – Pablo Picasso

Wszystkim uczestnikom, w tym przede wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i już dziś zachęcamy do podjęcia wyzwania zmierzenia się z tematem w przyszłym roku. Liczymy, że poziom prac i wysuwane w nich wnioski będą co najmniej tak dobre, jak w I edycji konkursu.
Cieszymy się także, że już dziś współpracujące z nami instytucje wyraziły dalszą gotowość do pomocy, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

tekst i zdjęcia: zespół prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej