Areszt Śledczy w Lublinie we współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi realizuje szereg działań edukacyjnych, w ramach których studenci mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, podczas zajęć realizowanych na terenie jednostki penitencjarnej

Wizyta studentów w jednostce penitencjarnej

Spotkania młodzieży akademickiej z doświadczoną kadrą penitencjarną są bezcennym doświadczeniem dla obu stron. To okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów z realiami pracy ze sprawcami przestępstw. Podczas zajęć studenci poznają historię Służby Więziennej, jej najważniejsze zadania i aktualną strukturę organizacyjną. Ważnym ich elementem jest także możliwość przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Ponadto studenci mogą dowiedzieć się i zobaczyć, m.in.: jak wygląda miejsce pracy psychologa więziennego, na czym polega praca psychologa w ośrodku diagnostycznym, co należy do obowiązków wychowawcy, jakie zadania realizuje oddziałowy w oddziale mieszkalnym. Jest to dobra okazja do wymiany spostrzeżeń i zweryfikowania wyobrażeń związanych z pracą funkcjonariusza Służby Więziennej, co jest pomocne przy ukierunkowaniu przyszłej drogi zawodowej.

Współpraca drogą do rozwoju

Wieloletnia współpraca Aresztu Śledczego w Lublinie z lubelskimi uczelniami, w szczególności z Wydziałem Nauk Społecznych KUL, a także Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, pozwala także na tworzenie oraz realizowanie nowatorskich projektów edukacyjnych sprzyjających urozmaiceniu prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. Studenci w ramach działalności akademickich kół resocjalizacji mogą zdobyć doświadczenie w pracy ze skazanymi, podczas realizowanych w tutejszej jednostce programów resocjalizacji oraz spotkań edukacyjnych. Ostatnia wizyta w Areszcie Śledczym w Lublinie była okazją do podsumowania dotychczasowych działań i przedstawienia planów na przyszłość.


Tekst i zdjęcia: Zespół prasowy AŚ Lublin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej