12 maja 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Anna Ausz oraz Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podpisali porozumienie o współpracy umożliwiające rozszerzenie dotychczasowych działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych

Porozumienie ma na celu współpracę pomiędzy Aresztem a Uczelnią w zakresie podejmowania przez Wydział Nauk Społecznych, działań edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób osadzonych, mających na celu maksymalizowanie poziomu efektywności oddziaływań penitencjarnych, a także służących poszerzaniu możliwości procesu kształcenia studentów oraz wsparciu rozwoju pracowników wyżej wymienionego Wydziału Uczelni i funkcjonariuszy oraz pracowników lubelskiej jednostki penitencjarnej.

Porozumienie umożliwia między innymi realizowanie spotkań, zajęć oraz konferencji naukowych umożliwiających wymianę doświadczeń w pracy z osobami pozbawionymi wolności, a także prowadzenie wspólnych badan naukowych z zakresu nauk społecznych. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest podejmowanie działań dających możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez przygotowanie oferty studiów podyplomowych skierowanych do kadry penitencjarnej, a także zdobycie wiedzy o realiach pracy ze sprawcami przestępstw przez studentów podczas wizyt na terenie jednostki penitencjarnej.

Wizyta studentów

W ostatni czwartek lubelską jednostkę odwiedzili studenci Wydziału Psychologii KUL pod kierunkiem dr Joanny Chwaszcz, którzy mogli zapoznać się ze strukturą i zadaniami Służby Więziennej oraz dowiedzieć się na czym polega praca psychologa w Ośrodku Diagnostycznym. Była to dobra okazja do zachęcenia przyszłych terapeutów i psychologów do wstąpienia w szeregi naszej formacji.

 

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej