Centrum Studiów KUL Jana Pawła II w Areszcie Śledczym w Lublinie - miejsce realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i resocjalizacyjnych wspierających rozwój społeczny człowieka

Służba Więzienna stale podejmuje działania mające na celu maksymalizowanie poziomu prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, między innymi poprzez prowadzenie różnorodnych programów resocjalizacji oraz inicjatyw edukacyjnych, sprzyjających readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, a także realizując liczne przedsięwzięcia służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry penitencjarnej. Efektywność podejmowanych zadań w połączeniu z zaangażowaniem funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, składają się na sukcesy osiągane w ramach działalności penitencjarnej oraz motywują do wyznaczania nowych, odważnych celów. W tych działaniach ogromną rolę odgrywa owocna współpraca z instytucjami nauki, kultury i innymi, których misją jest stworzenie przestrzeni i możliwości dla rozwoju człowieka.

Nauka, wiara, rozwój

Centrum Studiów KUL Jana Pawła II to miejsce, które powstało z potrzeby wspierania człowieka w procesie rozwoju: społecznego, moralnego i duchowego. Jest dziełem ludzi, dla których nie jest obojętny drugi człowiek. W tym miejscu wiedza i doświadczenie środowiska naukowego oraz kadry penitencjarnej wspierają się, by stworzyć koncepcję edukacji osób pozbawionych wolności w ramach kształcenia wyższego, przynoszącą realne zmiany w ich postawie, w szczególności w zakresie życia społecznego.

Musicie mieć w sobie coś z orłów, serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko […]
Stać Was na wiele. Wysoka jest godność człowieka […]”

Słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skierowane do młodzieży w Gnieźnie w 1966 roku, nadal ważne i aktualne, wyraża niezwykłą troskę o ich przyszłość. To przekonanie towarzyszy wielu wykładowcom KUL, mającym świadomość swojej roli w budowaniu światopoglądu oraz wpływu na rozwój wewnętrzny człowieka, nauczając z niezwykłą wrażliwością na jego potrzeby.

Z myślą o przyszłości

Dzięki zaangażowaniu kadry obu instytucji, udaje się od kilku lat realizować interesujące przedsięwzięcia, służące poszerzaniu procesu kształcenia studentów, którzy mogą zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę o pracy z osobami pozbawionymi wolności, podczas praktyk oraz warsztatów na terenie lubelskiej jednostki penitencjarnej. To dobra okazja do przedstawienia oferty zatrudnienia w Służbie Więziennej, skierowanej do przyszłych absolwentów KUL. Wymianie doświadczeń, w tym zakresie, sprzyja także udział kadry penitencjarnej w konferencjach naukowych lub wspólne organizowanie inicjatyw kulturalnych i realizowanie programów resocjalizacji, wzmacniających prospołeczne postawy.


Tekst i zdjęcia: zespół prasowy AŚ Lublin

W tekście wykorzystano cytat Kardynała S. Wyszyńskiego: Przemówienie milenijne do młodzieży Gniezno 24.04.1966r. Z gniazda orląt Rzym 1972, s.16)

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej