Wielki Dzień Pszczół, obchodzony w Polsce 8 sierpnia, powstał aby przypominać o niezastąpionej roli, jaką zapylacze pełnią w całym środowisku oraz o tym, że są zagrożone wyginięciem. Pierwsza edycja święta odbyła się w 2013 r. w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski. Areszt Śledczy w Lublinie, poprzez różnorakie akcje edukacyjne, w tym przede wszystkim założenie i prowadzenie miejskiej pasieki, również angażuje się w tą szlachetną misję.

Pszczoły – dlaczego tak ważne?

Wielki Dzień Pszczół jest doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, rolnictwa i człowieka. XX i XXI wiek to zły czas dla pszczół. Właśnie w latach 60-tych ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze badania jasno pokazujące, że pszczoły podlegają coraz częściej procesom masowego wymierania. Z roku na rok skala tego zjawiska się zwiększa. W Polsce, w niektórych rejonach, skala wymierania pszczół w zimie to nawet 30%. Jest to problem dotyczący nas wszystkich, ale także świata zwierząt  roślin.
Pszczoły miodne zbierając nektar i pyłek kwiatów, który jest ich pożywieniem, jednocześnie zapylają rośliny owadopylne. Prowadzone przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Szacuje się, że pszczołom i ich pracy zawdzięczamy aż 1/3 produkcji żywności, w tym około 4000 odmian warzyw i owoców. W przypadku upraw sadowniczych zapylanie roślin przez te owady może zwiększyć ich zbiory nawet o 80%. Pszczoły mają nie tylko wkład
w produkcję żywności, ale także w zapewnienie jej bioróżnorodności, a tym samym wspomagają cele zrównoważonego rozwoju.

Nasza „cegiełka”

Areszt Śledczy w Lublinie także dołączył do coraz szerszej akcji walki o zachowanie pszczół w naszym środowisku. W roku 2021 w lubelskiej jednostce pojawiły się
2 pierwsze ule, a dziś jest ich już 6. W planach mamy także utworzenie łąki kwietnej, na której pozyskiwanie pożywienia przez pszczoły (tzw. pożytku) będzie łatwiejsze.
Jednocześnie szeroko edukujemy osadzonych, ale także i pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak ważne dla nas wszystkich jest działanie w tym zakresie. Osadzeni wespół z funkcjonariuszami prowadzą pasiekę, równocześnie materiały edukacyjne są systematycznie umieszczane w wewnętrznej gazecie „Piąty Południk” a także emitowane poprzez radiowęzeł.
Co także ważne, miód pozyskany z naszych uli zostanie przeznaczony na różnorodne akcje charytatywne.

Podziękowania

Nic z tego, o czym piszemy powyżej, nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc osób spoza jednostki – specjalistów w dziedzinie apiologii (nauki o pszczołach). Przede wszystkim największe podziękowania należą się pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego, z nieocenionym prof. dr hab. Grzegorzem Borsukiem na czele.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej