Mamy kolejne porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej.

Mamy kolejne porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej.

W dniu 25 października 2023 r., Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Agnieszka Wietrzyńska podpisała porozumienie o współpracy z kolejnym Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej – Fundacją "Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku".

Koordynatorem projektu reprezentującym Areszt Śledczy w Międzyrzeczu jest kierownik działu penitencjarnego - mjr Przemysław Witwicki.

W ramach podpisanego porozumienia obie strony zobowiązały się do szerszej współpracy. Takie działanie daje większe możliwości udzielania pomocy zwalnianym z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, którzy z uwagi na zagrożenie bezdomnością i inne sytuacje życiowe będą takiej pomocy potrzebowali.

Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwość.

 

Tekst i zdjęcia - por. Krzysztof Zamorski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej