6 września br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie przewodników psów z jednostek okręgu opolskiego oraz tresura psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, mającej na celu poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń między przewodnikami psów. Następnie odbyła się część praktyczna służąca doskonaleniu współpracy między przewodnikami, a psami specjalnymi, połączona z  przeszukaniem cel mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych jednostek.

W szkoleniu uczestniczyli  przewodnicy z psami specjalnymi z Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Prudniku, Zakładu Karnego w Głubczycach, Zakładu Karnego w Brzegu, Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakładu Karnego w Kluczborku, Zakładu Karnego w Nysie i Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Nysie i Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Czworonożni funkcjonariusze oraz ich partnerzy wykazali się dużym zaangażowaniem i zapałem w realizacji założeń szkolenia, co z pewnością przełoży się w przyszłości na skuteczność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: ppor. Dawid Makowski, mł. chor. Mariusz Komar 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej