Aktem mianowania z dnia 2 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał stopień podporucznika Służby Więziennej - absolwentom Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu – kpt. Mariusz Gąska złożył serdeczne gratulacje nowym oficerom Służby Więziennej pełniącym służbę w Areszcie Śledczym w Opolu, Oddziale Zewnętrznym w Turawie oraz Oddziale Zewnętrznym w Opolu. Wręczając akty mianowania, dyrektor jednostki życzył nowo mianowanym oficerom powodzenia i owocnej służby na kolejne lata.

Tekst i zdjęcia: mjr Przemysław Zwiech

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej