Dzień Dziecka jeszcze się nie skończył. Tym razem, z inicjatywy wychowawczyń z Aresztu Śledczego w Opolu skazane spotkały się własnymi z dziećmi.

Wychowawcy wkładają dużo wysiłku w ponowne zintegrowanie osadzonych ze światem zewnętrznym. Dbają by więźniowie mieli okazję spotykać się z rodzinami, a w szczególności z własnymi dziećmi. W tym celu wychowawczynie z oddziału kobiecego zachęciły kobiety osadzone w Areszcie Śledczym w Opolu do przygotowania przedstawienia z okazji Dnia Dziecka. ...i stało się!...z tej właśnie okazji, doszło do spotkania osadzonych matek z ich rodzinami. Skazane zaprezentowały spektakl pt. "Królewna Śnieżka", do którego w czasie zajęć resocjalizacyjnych napisały scenariusz oraz wykonały scenografię, a także kostiumy. Przedstawienie sprawiło dużo radości najmłodszej części publiczności, a dla skazanych stało się bodźcem i motywacją do dalszej pracy nad sobą.

Tekst: ppor. Dawid Makowski

Zdjęcia: mjr Magdalena Jankowska - Guściora 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej